Jak rzucać nożem – technika, trening

Fizyka rzucania nożem…

Czyli dlaczego noże się kręcą…

I co robić aby nóż się wbijał…

A może rzucać bez obrotu?