Opublikowano

Tomahawk do rzucania – prototyp 1.

hakw1Z okazji nowego roku rozpoczałem wraz z melontools nowy projekt.
Tomahawk do rzucania oraz tomahawk taktyczny. Być może seria zostanie jeszcze rozwinięta o franciskę…

47cm długości, 590 gramów, 20cm żeleźca i 47 cm długości trzonka.

I na koniec mała prezentacja w locie.